Profesjonalna obsługa księgowo-kadrowa

Prowadzę pełną obsługę firm w zakresie księgowości oraz kadr starając się wspomóc działania przedsiębiorstwa i zagwarantować właścicielowi oszczędność czasu i stresu. Tym samym może on skoncentrować się na działalności biznesowej oraz rozwojowej. Specjalizuję się w rozliczaniu wielu branż, od przedsiębiorstw transportowych i myjni samochodowych, poprzez firmy budowlane i remontowo-budowlane, zakłady produkcyjno-handlowe i handlowe, aż do sklepów wielobranżowych, antykwariatów, a także wolnych zawodów: lekarzy, prawników oraz artystów.

Innowacyjność, rzetelność, rozwojowość

W swojej pracy stawiam na innowacyjne rozwiązania technologiczne umożliwiające mi prowadzenie księgowości i rachunkowości w zakresie wymaganym przez Klienta. Jednocześnie pozwala to do minimum ograniczyć ryzyko błędów w danych finansowo-księgowych oraz udostępnić przedsiębiorcy jasno i czytelnie przygotowane informacje. Stawiam na najwyższą jakość, solidność oraz rzetelność świadczonych usług, dlatego nieustannie pogłębiam swoją wiedzę oraz zdobywam nowe doświadczenia. Na bieżąco śledzę wszelkie zmiany w przepisach, a także biorę udział w licznych kursach i szkoleniach, wykorzystując zdobytą tam wiedzę z korzyścią dla Ciebie.

Elastyczna forma współpracy

Mając na względzie przede wszystkim zadowolenie moich klientów, dostosowuję formę współpracy do indywidualnych preferencji i oczekiwań. Usługi księgowe świadczę w trzech formach: w biurze rachunkowym, zdalnie lub w siedzibie klienta. Wykorzystuję najnowsze technologie IT dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i poufność danych.

W biurze rachunkowym

Klient dostarcza dokumenty do mojego biura lub ja odbieram je bezpośrednio z siedziby firmy. Następnie są one księgowane i przechowywane w moim archiwum.

Zdalnie

Świadczę usługi księgowości zdalnej na terenie całej Polski pracując w oparciu o dokumenty przesłane drogą elektroniczną w formacie PDF.

W siedzibie klienta

Oferuję możliwość usługowego prowadzenia księgowości w siedzibie firmy, co łączy zalety posiadania całej dokumentacji na miejscu z oszczędnością czasu.

Zakres oferowanych usług

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • opracowywanie zakładowego planu kont i jego wdrażanie
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie, według określonych przepisami wzorów, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do Urzędu Skarbowego
 • wysyłanie JPK
 • przygotowywanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS
 • opracowywanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi
 • zamykanie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem - bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowych
 • sporządzanie przelewów dotyczących należności do Urzędu Skarbowego.

Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtów

 • dokonywanie zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu
 • przygotowywanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie dowodów wpłat lub przelewów na poszczególne podatki

Prowadzenie dodatkowych ewidencji

 • prowadzenie ewidencji VAT
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
 • przygotowywanie deklaracji VAT
 • sporządzanie przelewów dot. należności z tytułu VAT
 • tworzenie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia
 • uzupełnianie przebiegu pojazdów o elementy kosztów ewidencji

Obsługa kadrowo-płacowa

 • przygotowywanie, na podstawie uzyskanych informacji, umów o pracę, o dzieło oraz zleceń
 • sporządzanie list płac, rachunków do umów cywilnoprawnych
 • tworzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracowników oraz ich akt osobowych
 • prowadzenie ewidencji urlopów pracowników oraz dokumentacji płatnych i niepłatnych zwolnień od pracy
 • przygotowywanie deklaracji ZUS i do urzędów skarbowych (PIT 4R, PIT 8AR)
 • sporządzanie informacji rocznych dla pracowników (PIT 11, PIT 8B, PIT 40)
 • tworzenie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)
 • sporządzanie i przekazywanie deklaracji PFRON

Użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych

Oferuję użyczenie certyfikatu kompetencji zawodowych w krajowym transporcie rzeczy. Cała procedura odbywa się sprawnie i przy minimum formalności, umożliwiając Ci tym samym bezzwłoczne rozpoczęcie działalności w branży transportowej oraz spedycyjnej. W międzyczasie spokojnie przygotujesz się do egzaminu i osiągniesz pełną niezależność. Propozycja ta może być również środkiem do nieprzerwanego świadczenia usług transportowych w przypadku nagłej utraty udostępnianego certyfikatu, spowodowanej na przykład odejściem pracownika, który nim dysponował. Podstawą użyczenia jest umowa o pracę na 1/8 etatu zawarta na czas określony z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. Wynagrodzenie wynosi 1/8 minimalnego uposażenia brutto za pracę i jest rozliczane comiesięcznie, do 10 dnia kolejnego miesiąca, na podstawie sporządzonej listy płac. Co ważne, za użyczenie płacisz tylko przez taki okres, w jakim jest Ci ono faktycznie niezbędne.

Cennik usług

Ceny usług ustalane są w drodze negocjacji indywidualnie dla danego klienta. Każdy przedsiębiorca otrzymuje na okres pierwszych sześciu miesięcy współpracy rabat w wysokości 30 % na usługi księgowo-kadrowe.